Categoriearchief: Educatie

Iremoter

IRemoter is een Android applicatie voor Tablet of mobiele telefoon.

Via iRemoter bestuurt U op afstand uw robot en is het mogelijk om de al reeds op de robot aanwezige verhalen of muziek te starten.

 

iPalprogrammer Nederlands

De iPalprogrammer is een tool voor kinderen van 5 jaar en ouder om op een simpele manier zelf de iPalrobot te programmeren.

Het programmeren gaat door middel van het aan elkaar passen van puzzelstukjes, die voorzien zijn van een afbeelding met de toe te passen beweging.

Ook het toepassen van Als Dan Anders  is mogelijk bijvoorbeeld:
( Als de robot zijn linkerarm wordt aangeraakt knik Dan met je hoofd Anders draai om 180 graden )

 

 

Hoe werkt het

  1. Categorieën: De linker kolom toont een lijst met bewegende delen en andere categorieën.
  2. Acties: Elke categorie heeft een lijst met acties die uitgevoerd kunnen worden.
  3. Werkblad: Het blad waar de puzzelstukjes worden samengevoegd tot een werkend geheel.
  4. Start: Alleen de puzzelstukjes die verbonden zijn met start zijn geldig.
  5. Menu: Menu opties
  6. Uitvoeren: Voer het programma uit op de iPal.
  7. Einde: Verlaat de iPalProgrammer.
  8. Prullenbak: Verwijder puzzelstukjes door deze naar de prullenbak te slepen.

Werkblad

Het werkblad is de belangrijkste deel. Het bevat het start pictogram en de ruimte om uw programma te ontwikkelen. Geldige actieblokken die worden uitgevoerd, zijn gekleurd, terwijl ongeldige blokken grijs worden weergegeven. Blokken worden opeenvolgend uitgevoerd vanaf het start pictogram, en elk blok wordt afzonderlijk uitgevoerd en begint pas nadat het vorige is voltooid. Selecteer een lichaamsdeel uit het menu aan de linkerkant om een ​​selectie bewegingsactieblokken voor dat lichaamsdeel te openen. Sleep het gewenste blok naar de werkruimte en verbind het met een ander blok. Geldige verbindingen worden met elkaar verbonden. Opmerking: in sommige blokken kunt u hoeken invoeren. Tik in de werkruimte op het cijfer om het in een gewenste hoek te veranderen. Je kunt sommige hoeken instellen als negatief. Bovendien zijn invoerhoeken niet additief. Als u bijvoorbeeld de linkerarm 30 graden omhoog brengt, gaat de arm 30 graden omhoog. Als je nog een blok toevoegt om de arm weer 30 graden omhoog te brengen, blijft de arm 30 graden omhoog staan.

Stem

Selecteer Stem in de linkerkolom. Selecteer een van de onderstaande opties. Muziek: iPal kan opgeslagen mp3-muziekbestanden afspelen. Muziekbestanden moeten worden opgeslagen in '/ sdcard / Music'. Text-to-Speech: eenmaal in de werkruimte kunt u de tekst in dit blok bewerken. Wanneer het blok wordt uitgevoerd, leest iPal de tekst voor.

Uitdrukking
Selecteer het Uitdrukkingen-menu. Hier kun je de uitdrukking van iPal aanpassen om verschillende stemmingen te simuleren.

Bewegingen
iPalProgrammer installeert vooraf enkele bewegingscombinaties. Bewegingscombinatie wordt gedefinieerd als een reeks bewegingen met elk een specifieke betekenis.

Leermiddel

In met name het basisonderwijs is de IPAL robot goed inzetbaar als leermiddel. Hij ziet er vriendelijk uit, kan spreken en gesproken taal verstaan.  Al deze kenmerken zorgen ervoor dat er interactie met de IPAL robot mogelijk is en de inzetbaarheid divers is. Bij veel voorkomende vraagstukken kan hij ondersteuning bieden. Zoals differentiatie, motivatie of directe feedback. Zo zijn er leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of juist extra uitgedaagd willen worden. De IPAL is een interactief leermiddel dat zich kan aanpassen aan specifieke (leer)behoeften van leerlingen.
Denkbare toepassingen voor de robot zijn overhoren, instructie geven of reflecteren. De IPAL robot werkt het best 1 op 1 of in kleine groepjes en is niet bedoeld om taken van een docent over te nemen. Hij ondersteunt de docent, waardoor deze kan inspelen op specifieke (leer)behoeftes van leerlingen. Op die manier draagt hij bij aan differentiatie in de klas en talentontwikkeling.

iPal coach

Onze maatschappij is aan het robotiseren. De ontwikkelingen van technologieën zijn bijna niet meer bij te houden. Sommige technologieën zijn hypes en andere zijn trends. Robots zijn in de industrie al een trend en ook in het onderwijs zal dit een trend gaan worden. De robot als leermiddel zal met name in het basisonderwijs een grote rol spelen.
De docent van vlees en bloed blijft, maar kan worden ondersteund door een ‘IPALcoach’. Deze IPALcoach zal worden ingezet om gehoor te geven aan ‘zorgleerlingen’, ‘excellente leerlingen’ en ‘talentontwikkeling’ waarmee de robot differentiatie in de klas organiseerbaar maakt en houdt. De verfijning en betaalbaarheid van een IPALcoach zal in de toekomst alleen maar beter worden, eveneens de acceptatie van robots. De robot is multidisciplinair en kan worden gezien als een interactieve interface om mee te leren, waarbij de kennisconstructie van een leerling wordt aangesproken.

Autisme

De IPAL kan ook worden ingezet bij kinderen met bijvoorbeeld concentratieproblemen of vormen van autisme. Doordat de robot geduldig is, geen onverwachte bewegingen of opmerkingen maakt en emoties kan herkennen en uitten, voelen autistische kinderen zich veilig bij de robot, durven er tegen te praten en luisteren er erg goed naar.
“Ik vind het fijn als je me aankijkt” zegt de robot terwijl de blik van een kind herhaaldelijk afdwaalt. Door dit soort functionaliteiten leert de robot een leerling tevens sociaal gedrag aan. Door de menselijke bewegingen, spraak en geluid kan de robot ook goed imiteren. “Raad eens wat ik uitbeeld” vraagt de robot, waarna hij met gestrekte armen, brommend en door de knieën zakkend een vliegtuig nadoet.
In weer een ander programma dat Smartrobot.solutions levert vertelt de IPAL een verhaal waarbij het kind tussendoor moet raden hoe een personage zich zou voelen. Hiermee wordt het kind uitgedaagd tot het herkennen van emoties, terwijl er bijvoorbeeld een fictief of inhoudelijk verhaal wordt verteld. De robot sluit af: “Zullen we een dansje doen?” Met een brede lach op het gezicht danst het kind met de robot.

Leerobject

De robot is niet alleen als leermiddel, maar ook als leerobject te gebruiken. Hij is namelijk niet alleen een plastic omhulsel. Onder het omhulsel schuilen vele technische disciplines. Sensoren, motoren, luidsprekers, camera’s, microfoons en chips, zijn voorbeelden van technische componenten die allemaal met elkaar in verbinding staan. De robot doet echter niets als hij niet geprogrammeerd wordt. Smartrobot.solutions implementeert programmatuur op basis van leermethodes waardoor de robot een leermiddel wordt.
Het programmeren of ‘sleutelen’ aan de technische componenten van de robot maakt hem tot een leerobject. Studenten van het (v)mbo, hbo of wo kunnen de robot gebruiken om zo het vak robotica of aanverwante technische vakken te leren.
Het succes van de robot staat of valt – naast goede programmatuur met een goed doordacht concept. Ook studenten die geen technische opleiding volgen, kunnen bekijken hoe nieuwe technologieën in een specifieke context zijn te gebruiken.
Naast het hbo of wo zijn robots zoals de IPAL ook nuttig om kinderen te leren programmeren of te interesseren voor techniek. Iets waar – met name in de nabije toekomst- een grote behoefte aan is. IPAL kan tevens worden gebruikt voor promotionele doeleinden en workshops om kinderen te leren programmeren. Niet om van kinderen programmeurs te maken, maar om ze te leren ‘creëren’ en vaardigheden zoals creatief en logisch denken te bevorderen.

Taalles

In het basisonderwijs zien we toepassingen waarbij functionaliteiten van de robot worden gecombineerd. Zo leren kinderen op een uitdagende wijze rekensommen in het Engels. Ook bij topografie zie je een combinatie met vreemde talen. De robot vraagt: “Kun je mij de kaart van Engeland laten zien?” Een leerling houdt de juiste kaart voor de robot, waarop de robot een compliment geeft. “Wat is de hoofdstad van dit land?” vraagt hij vervolgens. Leerling: “London”. Robot: “Super! That is great!
In de praktijk zien we dat robots een positief effect hebben op de motivatie van leerlingen. Ze voelen zich verbonden met de robot en door het belonende en uitdagende karakter van de robot voelen kinderen zich competent en uitgedaagd. Een groot voordeel van de robot is de mogelijkheid tot het geven van directe feedback. Een leerling weet hierdoor wat nog beter kan, waar hij/zij staat in een proces en wat er nog moet gebeuren om een bepaald (leer)doel te bereiken. De IPAL robot kan desgewenst gegevens opslaan van bijvoorbeeld een overhoring en dit digitaal terugkoppelen naar de docent, waardoor de docent ook bekend is met de resultaten.