Robots bij ziekte in de klas

Robots en zieke kinderen

Robots worden ook gebruikt om kinderen te helpen met hun studie buiten de klas. De Noorse start-up No Isolation heeft een robot gemaakt om kinderen te helpen die wegens langdurige ziekte niet naar school kunnen gaan. De robot werkt als een avatar en zit in de klas, waardoor de leerling thuis kan kijken en eraan kan deelnemen via een tablet.

Ook iPal kan voor dit doel worden ingezet en kan bijvoorbeeld via Skype aan de lessen deelnemen.