Taalles

In het basisonderwijs zien we toepassingen waarbij functionaliteiten van de robot worden gecombineerd. Zo leren kinderen op een uitdagende wijze rekensommen in het Engels. Ook bij topografie zie je een combinatie met vreemde talen. De robot vraagt: “Kun je mij de kaart van Engeland laten zien?” Een leerling houdt de juiste kaart voor de robot, waarop de robot een compliment geeft. “Wat is de hoofdstad van dit land?” vraagt hij vervolgens. Leerling: “London”. Robot: “Super! That is great!
In de praktijk zien we dat robots een positief effect hebben op de motivatie van leerlingen. Ze voelen zich verbonden met de robot en door het belonende en uitdagende karakter van de robot voelen kinderen zich competent en uitgedaagd. Een groot voordeel van de robot is de mogelijkheid tot het geven van directe feedback. Een leerling weet hierdoor wat nog beter kan, waar hij/zij staat in een proces en wat er nog moet gebeuren om een bepaald (leer)doel te bereiken. De IPAL robot kan desgewenst gegevens opslaan van bijvoorbeeld een overhoring en dit digitaal terugkoppelen naar de docent, waardoor de docent ook bekend is met de resultaten.